Planetarium w Polskiej Szkole

Jak wygląda materiał, który został użyty do pokrycia rakiety unoszącej się w kosmos?

Na to pytanie uczniowie z Polskiej Szkoły w Mahwah, NJ znalezli odpowiedz . Mogliśmy dotknąć płytkę, którymi obkładane są rakiety kosmiczne. Patrzyliśmy na płomień palnika, opalający płytkę, który wytworzył temperaturę 1000 F, ale nie pozostawił na płytce żadnego śladu. „Lekka, jak steropian” – dziwili się uczniowie.

Gościliśmy w szkole Kopernik Observatory & Science Center z Vestval, New York. Na początku dowiedzieliśmy się, że Kopernik Observatory powstało w 1974 roku z inicjatywy Polaków, aby uczcić 500 rocznicę urodzin wielkiego, polskiego astronoma. Więcej o Obserwatorium można dowiedzieć się na stronie:

http://www.kopernik.org/

Przeżyliśmy niezapomniane chwile oglądając seans w planetarium.